home      visie      coach      particulieren      werkgevers      links      contact
aanbod voor werkgevers
 

 

Corazón loopbaancoaching verzorgt diensten op het gebied van loopbaanoriëntatie, loopbaancoaching, outplacement en reïntegratie.

In een eerste gratis oriënterend gesprek bespreken werkgever, medewerker en Corazón loopbaancoaching samen de loopbaanvraag van de medewerker. Daar wordt de inhoud van het traject op afgestemd.

Voor alle diensten van Corazón loopbaancoaching geldt:

 • individuele begeleiding tijdens het gehele traject
 • gratis en vrijblijvend oriënterend gesprek
 • adviesgesprekken van ongeveer anderhalf uur
 • gemiddeld eens in de twee weken een gesprek
 • gesprekken vinden plaats in Baarn of in overleg op een andere geschikte locatie ((Utrecht, Hilversum, Bussum) of indien gewenst op locatie bij de werkgever
 • regelmatige terugkoppeling naar de werkgever

loopbaanoriëntatie

Bij een loopbaanoriëntatietraject gaan we een antwoord zoeken op de volgende vragen:

 • wie ben ik? (persoonlijkheid)
 • wat vind ik belangrijk? (waarden & motivatie)
 • wat kan ik? (kwaliteiten & vaardigheden)
 • wat wil ik? (inspiratie & interesses)
 • hoe pak ik het aan? (doelen & acties)

Voor een loopbaanoriëntatietraject heb je veelal aan een zestal  gesprekken voldoende. Het traject resulteert in een persoonlijk loopbaanactieplan.

loopbaancoaching

Heeft een medewerker tevens coaching nodig bij het realiseren van het actieplan dan is het mogelijk aan het loopbaanoriëntatietraject nog een aantal sessies loopbaancoaching te koppelen. Het aantal gesprekken is afhankelijk van de wensen. Mocht een medewerker zich buiten de organisatie oriënteren dan kan Corazón loopbaancoaching dit begeleiden.

outplacement

Bij outplacement is er sprake van afscheid van de oude werkomgeving. De medewerker moet zich, vaak noodgedwongen, bezinnen op de toekomst. In het traject hebben we een helder doel voor ogen: zo snel mogelijk een nieuwe passende loopbaanstap realiseren. Meestal is dit een nieuwe baan, maar soms kiezen mensen bijvoorbeeld voor zelfstandig ondernemerschap. Naast de loopbaanoriëntatie is er daarom in het traject veel aandacht voor het verkennen van de arbeidsmarkt en op een voor jou passende en effectieve manier solliciteren en netwerken.

Lees meer over de aanpak van Corazón loopbaancoaching in de leaflet over outplacement.

reïntegratie

Corazón loopbaancoaching biedt reïntegratie op maat. Is  reïntegratie niet mogelijk binnen de eigen organisatie dan is er ruimte om afstand te nemen van de oude werkomgeving. Naast een gedegen loopbaanoriëntatie is er aandacht voor coaching op persoonlijke vaardigheden, arbeidsmarktoriëntatie en arbeidsmarktbenadering (opstellen CV en sollicitatiebrieven, netwerken en solliciteren). Mocht de werknemer een arbeidshandicap hebben dan wordt aandacht besteed aan wat de arbeidshandicap voor de werknemer en voor de toekomstige baan van de werknemer betekent.

reïntegratie bij stressklachten

Corazón loopbaancoaching biedt een speciaal traject als je je  stressklachten wilt overwinnen. Naast loopbaanbegeleiding krijg je begeleiding in het reduceren van stressklachten met behulp van hartcoherentie. Lees hier meer.  

voorwaarden

Op alle diensten zijn de algemene voorwaarden van Corazón loopbaancoaching van toepassing.

tarieven

De tarieven van Corazón loopbaancoaching zijn geheel vrijblijvend op te vragen via het contactformulier.