home      visie      coach      particulieren      werkgevers      links      contact
 Oplossingsgericht coachen: respectvol en resultaatgericht
 

 

 Wat is oplossingsgericht coachen?

Oplossingsgericht coachen is gebaseerd op de nieuwste inzichten en onderzoeksresultaten binnen de positieve psychologie. De oplossingsgerichte aanpak is er niet op gericht om het negatieve te bestrijden maar om het positieve te versterken. Daarbij geldt als uitgangspunt dat je zelf in staat bent om doelen te stellen en over de hulpbronnen en competenties beschikt om deze te bereiken.

Bij oplossingsgericht coachen ligt de focus op wat er goed gaat en op wat werkt. Geen enkel probleem treedt voortdurend op. Juist de uitzonderingen op het probleem zijn de sleutels voor de oplossingen ervan. Als oplossingsgerichte coach vraag ik bewust naar voldoeningschenkende, sprankelende momenten en naar succes in het verleden. Dit is een springplank voor vervolgsucces.

 Wat levert het op?

Door te vragen naar wat er is bereikt en hoe dat al is bereikt krijg je zicht op wat er voor jou werkt. Dit is een vindplaats van interne oplossingen om stap voor stap vooruit te komen in de door jou gewenste richting.

Ook kijken we naar jouw gewenste situatie. Stel het is een jaar later en je bent tevreden over wat je hebt bereikt. Wat gaat er dan beter? Waar zou je dat aan merken? Waar merken anderen dat aan? Wat zou het jou opleveren? Wat zou het anderen opleveren?

Daarnaast geeft het praten over iets positiefs een optimistisch, goed gevoel. Positieve emoties helpen je om je geest open te stellen voor je omgeving, om op ideeën te komen en creatief om te gaan met problemen en meer mogelijkheden te zien. Als je een probleem hebt dan helpt de positieve focus om het probleem te gaan zien als iets waaraan je iets wilt en kunt veranderen. Vanuit die positie gaan we kijken wat het eerste kleine stapje is dat je kunt uitproberen om dichter bij je doel te komen.

Klanten met wie ik oplossingsgericht aan de slag ben gegaan, vertellen me dat ze hun probleem als minder zwaar ervaren en dat allerlei ideeën als vanzelf opborrelen. Ze voelen zich opgelucht en het geeft inzicht in wat er allemaal al goed gaat.

 Hoe lang duurt een oplossingsgericht coaching traject?

Een oplossingsgericht coaching traject is zeer effectief en kan kortdurend zijn. Jij zit achter het stuur en geeft zelf de bestemming aan van de reis. Ik ben verrast over de snelheid waarmee klanten zelf op de goede weg weten te komen. Aan het einde van elk gesprek stellen we vast of er voldoende verbetering is en of je zelfstandig verder kunt. Jij bepaalt de duur van het traject. In de praktijk blijkt dat drie tot vier gesprekken voldoende zijn.