home      visie      coach      particulieren      werkgevers      links      contact
 OPQ Persoonlijkheidsvragenlijst: hoe ben jij in je werk?
 

 

 Wat is de OPQ?

De Occupational Personality Questionnaire (OPQ) geeft je een actueel beeld van je gedragingen, denkstijl en emoties, specifiek toegepast op je werksituatie. De OPQ brengt 32 dimensies van de persoonlijkheid in kaart. Dank daarbij bijvoorbeeld aan besluitvaardigheid, zelfverzekerdheid, volhardendheid, vindingrijkheid of zorgzaamheid. Het is één van de meest gebruikte en best onderzochte persoonlijkheidsvragenlijsten.

 Wat levert het op?

De persoonlijkheidsvragenlijst kan belangrijke aanknopingspunten opleveren om te kunnen begrijpen hoe je je manier van werken ziet en maakt het mogelijk om voorspellingen te doen over je gedrag in verschillende situaties. Welke informatie voor jou het meest relevant is, hangt af van het doel, waarvoor de vragenlijst is ingevuld.

Naast een omschrijving van je persoonlijkheid in de drie hoofdgroepen (doen, denken, voelen) kan de OPQ eveneens afgeleide uitspraken doen over specifieke relevante aspecten in het professionele functioneren:

  • competenties: er wordt een voorspelling gedaan door jouw profiel te toetsen op een set van zestien verschillende competenties
  • voorkeursgroepsrollen: er zijn acht groepsrollen gedefinieerd waarmee wordt bepaald hoe je als medewerker past binnen een groep en wat je voorkeursrol hierin zal zijn
  • stressgevoeligheid: algemene gevoeligheid voor stress, mogelijke stressoren en je voorkeursstrategieën om met stress om te gaan.

 Hoe werkt het?

De OPQ is online beschikbaar. Je krijgt een code met behulp waarvan je zelf op internet de vragenlijst kunt invullen. Het duurt ongeveer een uur om de vragenlijst in te vullen. Dit resulteert in één of meerdere rapportages. Samen bespreken we je persoonlijkheidsprofiel en het voorkeursgedrag dat uit je profiel naar voren komt.